Tony’s Chocolonely’t probleem
De chocoladeketen is ongelijk verdeeld. Miljoenen boeren aan ’t begin van de keten produceren cacao. Miljarden consumenten aan ’t eind van de keten genieten van chocolade. En in ’t midden? Daar zit ’n handvol choco-giganten dat er baat bij heeft de inkoopprijs van cacao onmenselijk laag te houden. De cacaoboer leeft hierdoor in armoede.... met kinderarbeid en moderne slavernij tot gevolg.

wát slavernij ?
Op dit moment is er slavernij op cacaoplantages in West-Afrika. Dit is het resultaat van de ongelijk verdeelde cacaoketen. Illegale kinderarbeid en moderne slavernij mogen niet. En het moet stoppen. Wij bestaan om dit te veranderen.

doel
Bewustwording bij de cacaoboeren over wat wel en niet is toegestaan. Zo kunnen kinderen na school meehelpen op 't land en leren hoe cacao verbouwd wordt. Voor boeren is duidelijk wat de consequenties zijn van te zwaar werk voor kinderen.
Bewustwording bij choco-fans over de ongelijkheid in de cacaosector. Als mensen eisen stellen en actief vragen naar eerlijke chocolade, nemen chocoladebedrijven eerder hun verantwoordelijkheid om dat te volgen.
Langetermijn-samenwerkingen met de cacaoboeren, betere prijsafspraken en cacaoboeren trainen om hun oogstopbrengsten en hun organisatie te verbeteren. Zo kunnen de boeren 'n leefbaar inkomen bereiken.


 

Downloaden tekst :