Klankschalen


Klankschalen zijn afkomstig uit de Tibetaans boeddhistische gebieden in de verschillende staten in de Himalaya. Ze worden gebruikt als eetkommen, offerschalen, slaginstrumenten, en als instrumenten bij het snoezelen.

Snoezelen is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Het woord snoezelen is een samentrekking van de woorden doezelen (wat verwijst naar de sfeer) en snuffelen (wat verwijst naar het onderzoekende element).

Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur. Klankschalen hebben veel benamingen, onder andere: boeddhistische schalen, geneeskommen, geneesschalen, harmonisatieschalen, heelkommen, heelklankschalen, Himalaya-klankschalen, offerschalen, rituele klankschalen, Tibetaanse klankschalen en zingende kommen.

Een klankschaal brengt geluid voort door het aan te slaan met een slagstok. Je kunt ook de stok langzaam om de rand te laten cirkelen waardoor er een stick-slip effect ontstaat. Klankschalen kennen veel boventoon-resonanties met specifieke zwevingen. De werking wordt toegeschreven aan resonantie. Door de klankschaal op een andere manier vast te houden, (b.v. op drie vingers aan de onderzijde) worden andere resonantie-frequenties dominant en verandert de klank.


 

Downloaden tekst :