Wat is Fairtrade ?

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging.

In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk, ook bekend als het Max Havelaar keurmerk. In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel door boeren de mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Een belangrijke eerste stap is dat kleine boeren zich organiseren. Dit heeft als voordeel dat ze gezamenlijk kunnen investeren in technische ondersteuning en logistiek. Hierdoor hebben de boeren een betere onderhandelingspositie, krijgen zij een betere prijs voor hun oogst en toegang tot de wereldmarkt. Daarom is de belangrijkste voorwaarde van Fairtrade dat boeren samenwerken in coöperaties. Inmiddels zijn er wereldwijd 1210 boerencoöperaties aangesloten bij Fairtrade. Ex- en importeurs kopen de producten van de boeren op bij de coöperatie. Om de inkomenszekerheid van de boeren te verbeteren stelt Fairtrade een aantal strikte handelsvoorwaarden.

Fair Trade Pricipes

 

Wereldwinkel Wolvega werkt vanuit de 10 fair trade principes die vastgesteld zijn door de World Fair Trade Organisation ( WFTO):

  1. Het geven van kansen aan economisch achtergestelde producenten in ontwikkelingslanden
  2. Transparantie en aansprakelijkheid van alle betrokken partijen
  3. De organisatie handelt met bezorgdheid voor het sociale en economische welzijn van haar handelspartners en producenten
  4. Het betalen van een eerlijke prijs aan producenten
  5. Het voorkomen van kinderarbeid en gedwongen arbeid
  6. Antidiscriminatie, gelijkheid tussen man en vrouw en recht op verenigingsleven.
  7. Goede werkomstandigheden
  8. Capaciteitsvergroting van producenten
  9. Promotie van fair trade
  10. Het naleven van milieuwetten en het duurzaam produceren van producten.
 

Downloaden tekst :